O szkole

Nauka w szkole odbywa się w systemie zaocznym (zajęcia odbywają się średnio co 2 tygodnie - piątek, sobota, niedziela)

W zależności od ukończonej szkoły nauka trwa:

- gimnazjum - 3 lata(6 semestrów)

- zasadnicza szkoła zawodowa - 2 lata(4 semestry)

Kształcenie prowadzą nauczyciele z pełnymi kwalifikacjami oraz dużym doświadczeniem pedagogicznym.

Kandydaci do szkoły przyjmowani są bez egzaminów (na podstawie świadectwa ukończenia szkoły).

Kończący szkołę otrzymają świadectwo ukończenia szkoły średniej (można zdawać maturę).
Abiturienci mogą:
- kontynuować naukę na studiach wyższych
- kontynuować naukę w szkołach policealnych

NAUKA W SZKOLE JEST PŁATNA (80 ZŁ. MIESIĘCZNIE)